Lowrider

lowrider2      lowrideeer
lowriderrulle

Specifikationer – Lowrider på rulle

Maskinflak på rullar byggd på LVX-Ram av profilrör i 355 material. H-Balk i kantlina, 120 profil i golv med 6,5 cm virke. Stakhål i mitten och sidor.

Höjd: 18,5 cm
Längder: 5,5 – 6 – 6,5 – 7 m

Specifikationer – Lowrider med backe

Maskinflak med unik backe byggd på LVX-Ram av profilrör i 355 material. H-Balk i kantlina, 120 profil i golv med 6,5 cm virke. Stakhål i mitten och sidor.

Höjd: 18,5 cm
Längder: 5,5 – 6 – 6,5 m