Hightower

ht2   hightowerbacke3

Specifikationer – Hightower på rulle

Maskinflak på rullar byggd på LVX-Ram av profilrör i 355 material. H-Balk i kantlina, 120 profil i golv med 6,5 cm virke. Stakhål i mitten och sidor.

Höjd: 24,5 cm
Längder: 6 – 6,5 – 7 m
Bredd: 2,6 m

Specifikationer – Hightower med backe

Maskinflak med unik backe byggd på LVX-Ram av profilrör i 355 material. H-Balk i kantlina, 120 profil i golv med 6,5 cm virke. Stakhål i mitten och sidor.

Höjd: 24,5 cm
Längder: 6 – 6,5 – 7 m
Bredd: 2,6 m